LOOKING FOR ENGINEERS?

Our story

There is a growing scarcity within the employment market. As different companies compete to bring in these talents, we can also speak of a war for talent. There are several reasons for this war for talent.

First, the number of small- and medium-sized organizations has increased and is still growing, making competition fiercer. Second, the trend of labor mobility. This means that workers are switching jobs more frequently and even exploring job opportunities that are virtual or entirely abroad. Finally, more and more ´baby boomers´ are beginning to reach the age of retirement, increasing the labor shortage. This ´talent shortage´ has a major impact on an organization’s performance. It is therefore of great importance to find the right approach.

Diversity and profit come together

What if you think out of the box? Beyond the Dutch borders? By erasing national borders, you get the opportunity to search in undiscovered talent pools. In fact, companies and organizations perform better when they employ people from different cultural and ethnic backgrounds. Among other things, they have higher turnover, are more innovative and creative. In addition, they function more effectively, because they know what is going on among different client groups ánd they make better use of the labor market, because they recruit more talent. That is where NOVÉMBER. International comes into play.

By recruiting international talent and making diversity a priority, NOVÉMBER. International recruits exceptional people. We have direct access to the database of Gulf countries where exceptional talent has established itself. Because we have an eye for international talent, we can tap into a larger pool of talent. The possibilities of filling your position with the right talent can become a reality.   

Seeing and being seen

By making diversity and inclusion a priority, NOVÉMBER. International sees people who are out of sight. We want to impart to the world that talent does not always has be ‘homegrown’. By making the business community more diverse and inclusive, NOVÉMBER. International is doing its part to leave a colorful world for future generations. Based on recruitment & selection, we can provide (international) employers with talent and professionals. Perhaps one day we will no longer be amazed by a diverse and inclusive club within each organization.

Er is sprake van een groeiende schaarste op de arbeidsmarkt. Aangezien meerdere bedrijven in strijd zijn om deze talenten binnen te halen, wordt er ook wel over eenWar for Talentgesproken. Voor deze War for Talentzijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Ten eerste is het aantal kleine- en middelgrote organisaties toegenomen en nog steeds groeiende, waardoor de competitie heviger is. Ten tweede is er een trend van arbeidsmobiliteit waargenomen. Dit houdt in dat werknemers vaker van baan wisselen en zelfs vacatures verkennen die virtueel of geheel in het buitenland zijn. Ten slotte beginnen steeds meer ‘baby boomers’ hun pensioengerechtigde leeftijd te bereiken, waardoor het werknemerstekort verder toeneemt. Dit ‘talententekort’ heeft een grote invloed op de prestaties van een organisatie. Het is dus van groots belang om de juiste aanpak te vinden.

Diversiteit en winst gaan hand in hand

Wat als je nu eens verder kijkt dan Nederland klein is? Door de landsgrenzen weg te vagen, krijg je de mogelijkheid om in onontdekte talent poolen te zoeken. Bedrijven en organisaties presteren zelfs beter als zij mensen in dienst hebben met verschillende culturele- en etnische achtergronden. Zij hebben onder andere een hogere omzet, zijn vernieuwender en creatiever. Bovendien functioneren zij effectiever, omdat ze weten wat er speelt onder verschillende klantengroepen én maken beter gebruik van de arbeidsmarkt, omdat ze meer talent werven. Daar komt NOVÉMBER. International kijken.

Door internationaal talent te werven en diversiteit prioriteit te maken, vindt NOVÉMBER. International uitzonderlijke mensen. Wij hebben direct toegang tot de database van de Golfstaten waar uitzonderlijk talent zich heeft gevestigd. Doordat wij oog hebben voor internationaal talent, kunnen wij een grotere pool van talent aanboren. De mogelijkheden om jouw functie te vervullen met het juiste talent, kan realiteit worden.

Zien en gezien worden

Door diversiteit en inclusie prioriteit te maken, ziet NOVÉMBER. International mensen die anders niet gezien worden. Wij willen de wereld meegeven dat talent niet altijd van ‘eigen bodem’ hoeft te komen. Door het bedrijfsleven divers en inclusiever te maken, doet NOVÉMBER. International haar deel om een kleurrijke wereld achter te laten voor toekomstige generaties. Op basis van werving & selectie kunnen wij (internationale) werkgevers voorzien van talent en professionals. Wellicht kijken we op een dag niet meer op van een diverse en inclusieve club binnen elke organisatie.

Chelly Planken

International Business Partner

+316 43 57 39 87
chelly@novemberinternational.com